© AOPK ČR 2021
# Druh | Orobanche lutea Baumg.  - záraza žlutá
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Rosopsida / řád Lamiales / čeleď Orobanchaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Orobanche lutea podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Nezelená parazitická rostlina s přímou nevětvenou lodyhou a listy redukovanými do šupin. Středně velké až mohutné rostliny vykvétají v květnu až červnu žlutými až žlutohnědými květy. Nejčastějším hostitelem je tolice srpovitá, vzácněji t. vojtěška a t. měňavá. Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních, mezích a podobných stanovištích, v hlubokých půdách na bazických horninách.

 • Celkové rozšíření
  Druh je rozšířený od západní Evropy po střední Asii. V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech, především v severozápadních Čechách, na jižní Moravě a v Bílých Karpatech.

 • Ohrožení
  Zárazy jsou vždy úzce vázané na hostitelské druhy a představují indikátory zachovalých stanovišť. Vhodná stanoviště vlivem změn hospodaření v krajině ubyla.

 • Literatura
  Zázvorka J. (2000): Orobanche L. – záraza. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 489–513, Academia, Praha.
  Kroufek R., Kříž M., Nepraš K. & Vlačiha V. (2012): Zárazy Českého středohoří. Český svaz ochránců přírody, ZO c. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem.

 • Barbora Čepelová
# Fotoarchiv AOPK ČR