Dokumentace a třídění úseku vodních toků

Dokumentace a třídění úseku vodních toků

Pracovní materiál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odborné skupiny pro vodní ekosystémy. Materiál byl vytvořen na základě zkušeností z praktického ověření
Celý článek