Počet nálezů druhů v regionálních pracovištích AOPK ČR

Počet jedinečných druhů v CHKO v působnosti AOPK ČR

Počet jedinečných druhů v regionálních pracovištích AOPK ČR

Zastoupení druhů taxonomické skupiny v ND OP

Počet nálezů druhů v CHKO v působnosti AOPK ČR

Počet přístupů externích uživatelů do ND OP za rok