Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Evidence realizovaných opatření, která přispívají ke zlepšení stavu přírody a krajiny nebo k ochraně druhů živočichů a rostlin. Slouží jako výchozí podklad pro plánování péče v chráněných územích i ve volné krajině.

Aplikace

Aplikace ISOP slouží ke sběru dat, k jejich publikaci a správě. Zde jsou k dispozici ty nejpoužívanější, pro nabídku všech aplikací klikněte na tlačítko níže.

Grafy

Celková výše finančních prostředků vyplacená v rámci dotací za poslední kalendářní rok z celkové alokace

Z celkového počtu

Celková výše finančních nákladů realizovaná na péči v rámci krajinotvorných programů za aktuální rokz celkové alokace

Z celkového počtu

Zbývající suma prostředků v rámci aktuálně běžících dotačních výzev

Z celkového počtu

Krajinotvorné programy

Další mapy péče

Články

Nové snímky ve fotogalerii