Celkově snímků

Celkový počet fotografií

ND monitoring

Celkový počet nálezových dat

Celkový počet okrsků

Celkový počet okrsků

BioLog den

Počet nálezů zapsaných za jeden den mobilní aplikací BioLog

NDOP den

Počet nálezů zapsaných za jeden den

Validátor - rok

Počet nálezů zvalidovaných za posledních 365 dnů

Filtrátor v ND - celkem

Počet filtrů zadaných jednotlivými uživateli za poslední tři měsíce

Datová sada

Počet nálezů za datovou sadu

Skupina (kategorie)/počet záznamů

Počet nálezů za danou taxonomickou skupinu