© AOPK ČR 2021
# Druh | Boros schneideri (Panzer, 1795)  - boroš Schneiderův
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Boridae
# Checklist | Jelínek Josef (ed.), 1993: Check List of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, 1993 (Suppl. 1): 5 -172
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Boros schneideri podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Pralesní relikt, vázaný na původní smíšené lesní porosty podhorského a horského pásma. Žije pod kůrou starých, jehličnatých i listnatých stromů. Larva žije pod hrubou kůrou suchých a stojících, staletých stromů, zvláště ve vrcholové partii kmene. Zde pronásleduje larvy jiných druhů hmyzu.
  Vývoj larev je minimálně dvouletý. Imaga vylézají v září a v říjnu a žijí přes zimu pod starší, více odchlípenou kůrou stojících kmenů, kde také dochází ke kopulaci. Poslední žijící imaga je možné zastihnout ještě v březnu a dubnu.

 • Celkové rozšíření
  Je rozšířen zvláště v severní a severovýchodní části Evropy, na východ zasahuje přes celou Sibiř a severovýchodní Čínu do Japonska a Koreje. Ve střední Evropě je znám velmi lokálně pouze z Polska a Slovenska.

 • Rozšíření v ČR
  Na území České republiky byly Fleischerem nalezeny v červenci 1876 dva exempláře na Šumavě. Přesná lokalizace je sporná, Fleischer udává v pozdějších publikacích lesy v okolí Lenory a Kynžvartu (=Strážného). Jako potenciální lokalita výskytu je uvažován Boubín.

 • Ohrožení
  Příčiny ohrožení tohoto celoevropsky kriticky ohroženého druhu jsou podobné dalším ohroženým stenoekním lesním druhům - jejich úbytek souvisí s přeměnou dřívějších přirozených porostů na hospodářské lesy, popřípadě s devastujícími způsoby těžby.

 • Péče o druh
  Pro přežití potenciálních populací druhu je nutné zachovat vhodné pralesní porosty ve stávajícím složení a zamezit lesnímu hospodaření. Je nutné, aby si porost na těchto lokalitách zachoval pralesní charakter se všemi růstovými stadii stromů a bylo zamezeno těžbě stojícího a odvozu ležícího dřeva.

 • Literatura
  Vávra J.Ch., 2000: Návrh národního seznamu území „Special Areas of Conservation“pro druh Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera, Boridae) v České republice.3 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR.


 • Karel Chobot
# Fotoarchiv AOPK ČR