Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Portál AOPK ČR

Portál ISOP

Portál Informačního systému ochrany přírody (ISOP) poskytuje odborné informace a data o přírodě a krajině České republiky. Obsahuje aplikace, mapové služby, data a výstupy pro vybrané tematické okruhy a zobrazuje je v aktuální podobě. Portál ISOP provozuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Aplikace

Aplikace ISOP slouží ke sběru dat, k jejich publikaci a správě. Zde jsou k dispozici ty nejpoužívanější, pro nabídku všech aplikací klikněte na tlačítko níže.

Grafy

Počet unikátních přihlášených externích uživatelů do ISOP za aktuální měsíc z celkového počtu přihlášených

Z celkového počtu

Počet unikátních přihlášených interních uživatelů do ISOP za aktuální měsíc z celkového počtu přihlášených

Z celkového počtu

Počet zobrazení karet druhů přihlášenými uživateli na portálu ISOP za posledních 30 dní z celkového počtu

Z celkového počtu

Články

Filtr nálezových dat

Filtr nálezových dat

Z pohledu ochrany přírody je sběr nálezových dat nezbytným předpokladem pro úspěšné a metodicky jednotné řešení ochrany druhů a jejich stanovišť. Zároveň je zřejmé, že shromážděná data musí být na základě určených pravidel přístupná všem subjektům, které se na druhové ochraně podílejí.
Celý článek
Nálezová data

Nálezová data

Nálezová databáze ochrany přírody je přehledný, organizovaný a velmi rozsáhlý soubor dat o nálezech druhů živočichů, rostlin či hub. Pod pojmem nález se rozumí i pozorování jedinců ve volné přírodě, ale také například nálezové údaje exemplářů ze sbírek a herbářů či každý publikovaný či nepublikovaný záznam o výskytu druhu na konkrétním území České republiky.
Celý článek
Mapování biotopů

Mapování biotopů

V roce 2000 byl zahájen projekt Mapování biotopů ČR. Jeho hlavním smyslem bylo vytvoření odborného podkladu k navrhování evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 pro jednotlivé typy přírodních stanovišť (habitaty).
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii