žábronožka sněžní

Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860)
Říše:
Animalia
Řád:
Anostraca
Čeleď:
Chirocephalidae
žábronožka sněžní
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. AOPK ČR
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Ekologie a biologie: Druh převážně velmi mělkých periodických tůní (především v lužních lesích), sníženin a depresí s disturbancemi. Často v příkopech a sníženinách cest nebo na cvičištích s narušováním povrchu.
Celkové rozšíření: Palearktický region.
Rozšíření v ČR: Nížinné oblasti, včetně lužních lesů. Často také vojenské prostory.
Ohrožení: Kvalita a struktura biotopů ve spojení se sukcesními změnami, disturbancemi a zazemňovacími procesy.
Riziko: Souvisí s jevy jako plošná ztráta biotopů, sukcese dřevin a intenzivní antropogenní činnosti.
Literatura: Merta L., Zavadil V., Sychra J., 2016: Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 111 pp.
Autor popisu: Alois Pavlíčko

MERTA, L.; ZAVADIL, V.; SYCHRA, J. (2016): Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 111 pp.