oman německý

Inula germanica Linnaeus
Říše:
Plantae
Řád:
Asterales
Čeleď:
Asteraceae
oman německý
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Rozšíření xerothermních rostlin na Moravě a ve Slezsku. Geografický ústav ČSAV
Stáhnout mapu

Grafy

Ekologie a biologie: Vytrvalá, 20 až 80 cm vysoká chlupatá bylina kvetoucí v červenci až září.
Roste na stepních suchých a slunných stráních, na okrajích křovin a v lemech doubrav na hlubších půdách a spraších v nížinách a pahorkatinách v teplejších oblastech.
Celkové rozšíření: Centrum rozšíření druhu je okolí Černého moře, odkud sahá na východ do Kazachstánu, na jih do Turecka.
U nás má severozápadní hranici svého areálu - roste roztroušeně na jižní Moravě (Hustopečská pahorkatina, Dunajovické kopce) a v Čechách vzácně v Poohří, Českém Středohoří a dolním Povltaví vč. Prahy. Další, možná druhotné výskyty, byly zaznamenány též v okolí Berouna, Rakovníka nebo Peček.
Ohrožení: Většina lokalit byla v minulosti spásána nebo sečena, avšak po opuštění tyto plochy zarůstaly náletem dřevin. Na druhé straně je druh ohrožen intenzifikací zemědělského hospodaření na loukách – zejména hnojením nebo přeoráváním. Populace zpravidla vykazují klesající trend, pokud se na lokalitách neprovádí vhodný management. Většinu lokalit není možné ponechat samovolnému vývoji, neboť by zanikla.
Literatura: Slavík B., Štěpánková J. (eds) (2004) Květena České republiky 7. Academia, Praha
http://botany.cz/cs/inula-germanica/(2. 1. 2017)
Autor popisu: Zita Červenková

KAPLAN, Z.; DANIHELKA, J.; CHRTEK, J.; KIRSCHNER, J.; KUBÁT, K.; ŠTECH, M.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2019). Klíč ke květeně České republiky. Vydání 2. Praha: Academia. 1168 s. [Aktualizováno dle databáze Pladias (Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz) k 1. 9. 2022]