okrotice červená

Cephalanthera rubra (Linnaeus) L. C. Richard
Říše:
Plantae
Řád:
Asparagales
Čeleď:
Orchidaceae
okrotice červená
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Grafy

Ekologie a biologie: Vytrvalá teplomilná jednoděložná orchidejovitá bylina s válcovitým oddenkem a přímou lodyhou. Kvete v červnu až červenci. Plodem je tobolka.
Roste ve světlých listnatých lesích, zejména v květnatých a vápnomilných bučinách, dubohabřinách či doubravách a na křovinatých stráních a lesostepích, častěji na vápenci, v pásmu od nížin až do podhůří.
Celkové rozšíření: Celkové rozšíření: Evropa (po jižní Skandinávii), severní Afrika, od Malé Asie až po severní a západní Írán.
Rozšíření v ČR: Roztroušeně až vzácně. V Čechách např. v Českém krasu, na Křivoklátsku, v Českém středohoří a České křídové tabuli, na Moravě v Moravském krasu, ve Ždánickém lese, Litenčických vrších, v Bílých Karpatech a ve Chřibech.
Ohrožení: Okrotice červená může být ohrožená nevhodnou změnou lesnického hospodaření, přehoustlými lesními porosty, zarůstáním náletem, hromaděním živin v půdě, zejména dusíku, vyrýpáváním.
Populace v lesích nenarušených náhlou těžbou jsou poměrně stabilní.
Literatura: botany.cz/cs/cephalanthera-rubra/ (10. 12. 2017)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okrotice_červená/ (10. 12. 2017)
Autor popisu: Zdeněk Musil

KAPLAN, Z.; DANIHELKA, J.; CHRTEK, J.; KIRSCHNER, J.; KUBÁT, K.; ŠTECH, M.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2019). Klíč ke květeně České republiky. Vydání 2. Praha: Academia. 1168 s. [Aktualizováno dle databáze Pladias (Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz) k 1. 9. 2022]