řeřišnice hořká Opizova

Cardamine amara subsp. opicii (J. Presl & C. Presl) Čelak.
Říše:
Plantae
Řád:
Brassicales
Čeleď:
Brassicaceae
řeřišnice hořká Opizova
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Fytokartografické syntézy ČR 2: Phytocartographical syntheses of the ČR.. Průhonice: Botanický ústav ČSAV
Stáhnout mapu

Grafy

Ekologie a biologie: Vytrvalá, dvouděložná, 10 až 40 cm vysoká bylina bez přízemní růžice listů s hustě a krátce oděnou lodyhou. Kvete v červnu a červenci.
Roste na nelesních, dobře osluněných biotopech které jsou stále vlhké, bohaté na minerální živiny a mají kyselou až neutrální reakci. Oblíbenými místy jsou vysokohorská prameniště, trvale vlhká místa na skalnatých svazích a břehy horských potoků, vše nad horní hranici lesa.
Celkové rozšíření: Celkové rozšíření: Roste v horách střední Evropy, ve Východních a východní části Západních Alp, ve Vysokých Sudetech a Západních a Jižních Karpatech.
Rozšíření v ČR: Vzácně na nelesních prameništích v subalpínském stupni Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku, výjimečně je splavována níže.
Ohrožení: Populace druhu byly v minulosti hodně zdevastovány nezodpovědným sběrem rostlin při kterém byly ničeny i kořeny. Rostlin bylo používáno jako přísad do jídel i v lidovém lékařství. Populace tedy vyžadují monitoring a sledování dalšího vývoje.
Literatura: https://botany.cz/cs/cardamine-amara-opicii/ (10. 12. 2017)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C5%99i%C5%A1nice_ho%C5%99k%C3%A1_Opizova (10. 12. 2017)
Autor popisu: Zdeněk Musil

KAPLAN, Z.; DANIHELKA, J.; CHRTEK, J.; KIRSCHNER, J.; KUBÁT, K.; ŠTECH, M.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2019). Klíč ke květeně České republiky. Vydání 2. Praha: Academia. 1168 s. [Aktualizováno dle databáze Pladias (Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz) k 1. 9. 2022]