vratička heřmánkolistá

Botrychium matricariifolium W. D. J. Koch
Říše:
Plantae
Řád:
Ophioglossales
Čeleď:
Ophioglossaceae
vratička heřmánkolistá
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Fytokartografické syntézy ČSR 1: Phytocartographical syntheses of the ČSR.. Průhonice: Botanický ústav ČSAV
Stáhnout mapu

Grafy

Ekologie a biologie: Roste vzácně na živinami chudých, kyselých půdách, nejčastěji na loukách, pastvinách, lesních světlinách a okrajích cest, méně často i v lesích; nevyhýbá se ani písčitému substrátu.
Vratička heřmánkolistá je drobná vytrvalá kapradina, přezimující krátkým podzemním oddenkem. Zárodek získává několik prvních let živiny od symbiotické houby, teprve poté vyraší nad zem první list.
Celkové rozšíření: Současný výskyt vratičky heřmánkolisté je vázán převážně na vyšší nebo střední polohy ČR. Největší koncentrace lokalit je známa ze Šumavy a Pošumaví, vzácněji roste i jinde, takřka chybí v karpatské části našeho území.
Celkový areál: střední Evropa, jižní část severní Evropy, k jihu ojediněle po Korsiku a Albánii, na východ k Uralu, Severní Amerika.
Ohrožení: Vratička heřmánkolistá patří k druhům s nestálým výskytem. Příčiny vymizení na řadě jejích lokalit nejsou známy (s výjimkou jejich přímé destrukce nebo sukcesních změn), v určitých obdobích byla na většině území považována za nezvěstnou.
Je to konkurenčně slabá rostlina citlivá na změny stanovištních podmínek, může být ohrožena zvýšenou eutrofizací stanovišť, nebo absencí hospodaření na loukách a pastvinách.
Literatura: Bennert H. W. (1999): Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung, Schutz. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
Bureš J. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Agentura Rubico, Olomouc.
Chrtková A. (1988): Ophioglossaceae – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), (1988): Květena České socialistické republiky. 1., Academia, Praha.
Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. - Preslia 89: 115-201.
Procházka F. (1999): Botrychium matricariifolium – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava.
Půbal D. (2013): Botrychium matricariifolium – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds): Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
Štursa J., Kwiatkowski P., Harčarik J., Zahradníková J. & Krahulec F. (2009): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Krkonoš. – Opera Corcont. 46: 67–104.
Autor popisu: Jana Janáková

KAPLAN, Z.; DANIHELKA, J.; CHRTEK, J.; KIRSCHNER, J.; KUBÁT, K.; ŠTECH, M.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2019). Klíč ke květeně České republiky. Vydání 2. Praha: Academia. 1168 s. [Aktualizováno dle databáze Pladias (Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz) k 1. 9. 2022]