rudohlávek jehlancovitý

Anacamptis pyramidalis (Linnaeus) Rich.
Říše:
Plantae
Řád:
Asparagales
Čeleď:
Orchidaceae
rudohlávek jehlancovitý
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Grafy

Ekologie a biologie: Rudohlávek jehlancovitý roste na výslunných stepních a lesostepních, někdy i částečně křovinatých stráních a loukách. Najdeme ho na výhřevných, vysýchavých až střídavě vlhkých, vápnitých, humózních i hlinitých půdách. Vytrvalá rostlina, 20 až 50 cm vysoká, kvete od června do července.
Celkové rozšíření: Celkový areál rudohlávku jehlancovitého zahrnuje Evropu na sever po Britské souostroví, jižní Skandinávii a Pobaltí a na východ po Krym. V Asii se vyskytuje od Kavkazu po Írán, najdeme ho i v severní Africe.
V Čechách roste rudohlávek jehlancovitý pouze na několika lokalitách v Českém krasu. Na jihovýchodní a východní Moravě byl častější, je odtud známa řada historických lokalit, dnes však roste jen v Bílých Karpatech, ojediněle na Vsetínsku a nově byl nalezen jeden exemplář v NPR Hády u Brna.
Ohrožení: Rudohlávek jehlancovitý nesnáší minerální hnojení, mnoho nalezišť zaniklo neobhospodařováním a následným zarůstáním dřevinami nebo zalesňováním dříve nelesních enkláv. Negativní roli sehrávají i návštěvníci přírody, kteří kvetoucí rostliny pro jejich atraktivitu trhají.
Literatura: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (1999) Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. Príroda a. s., Bratislava
Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2012) Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 43–158
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha
Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) (2010) Květena České republiky 8. Academia, Praha
Autor popisu: Jarmila Kostiuková

KAPLAN, Z.; DANIHELKA, J.; CHRTEK, J.; KIRSCHNER, J.; KUBÁT, K.; ŠTECH, M.; ŠTĚPÁNEK, J.
(eds.) (2019). Klíč ke květeně České republiky. Vydání 2. Praha: Academia. 1168 s. [Aktualizováno dle databáze Pladias (Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz) k 1. 6. 2024]