oměj pestrý

Aconitum variegatum Linnaeus
Říše:
Plantae
Řád:
Ranunculales
Čeleď:
Ranunculaceae
oměj pestrý
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Fytokartografické syntézy ČSR 1: Phytocartographical syntheses of the ČSR.. Průhonice: Botanický ústav ČSAV
Stáhnout mapu

Grafy

Ekologie a biologie: Stanovištěm oměje pestrého jsou lužní lesy a porosty podél vodních toků, stinné rokle a květnaté vysokostébelné nivy subalpínského stupně. Vyžaduje hluboké půdy s vyšším obsahem humusu, zvláště na úživných podkladech. Celkově preferuje stinná stanoviště. Často roste v dolních částech svahů, někdy přímo v lemové vegetaci vodního toku.
Oměj pestrý je rostlina s přímými, často fialově naběhlými lysými lodyhami vysokými 30–200 cm. Listy jsou řapíkaté, dlanitě 5–7mi četné. Velké sytě modrofialové květy s kuželovitě protáhlou přilbou jsou uspořádány v hroznovité květenství.
Celkové rozšíření: Oměj pestrý je středoevropským druhem, areál druhu však sahá od Švýcarska po Ukrajinu. Českou republikou probíhá severní hranice areálu.
Rozšíření v ČR: V ČR roste téměř ve všech oblastech, těžiště jeho výskytu je však v horských a podhorských oblastech, běžnější je také ve středních polohách, naopak v nížinách téměř chybí.
Ohrožení: Druh může být ohrožen změnami vodního režimu v případě lužních lesů. Atraktivita druhu může představovat potenciální ohrožení, druh může být přesazován do zahrádek. Oměj pestrý může ustupovat také z důvodu změny přirozené skladby lesů (zvláště přeměnou na jehličnaté monokultury) a také kvůli celkové eutrofizaci, která je následovaná ruderalizací stanovišť.
Literatura: Skalický V. (1988): Aconitum L. – oměj. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 392–402, Academia, Praha.
Skalický V. (1990): Rod Aconitum v Československu. – Zprávy Československé Botanické Společnosti 25: 1–27.
http://botany.cz/cs/aconitum-variegatum/ (29.10.2020)
http://www.naturabohemica.cz/aconitum-variegatum/ (29.10.2020)
Autor popisu: Petr Vít

KAPLAN, Z.; DANIHELKA, J.; CHRTEK, J.; KIRSCHNER, J.; KUBÁT, K.; ŠTECH, M.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2019). Klíč ke květeně České republiky. Vydání 2. Praha: Academia. 1168 s. [Aktualizováno dle databáze Pladias (Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz) k 1. 9. 2022]