lesklice skvrnitá

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Corduliidae
lesklice skvrnitá
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Ekologie a biologie: Mělké vody ve slatiništích s bohatou vegetací, popř. extenzivní oligotrofní rybníky v teplejších oblastech. Vývoj trvá tři roky, imága létají v červnu až srpnu, larvy žijí na ponořených částech vegetace
Celkové rozšíření: Francie, střední Evropa až Mongolsko, ve střední Evropě ostrůvkovitě jen na odpovídajícím biotopu, zejména v nižších polohách.
Rozšíření v ČR: Stabilní populace na vhodných slatiništních biotopech, zejména Českolipsko, Kokořínsko, Třeboňsko, Ostravsko.
Ohrožení: Meliorace, těžba rašeliny, expanze dřevin.
Péče o druh: Zachování biotopu slatinišť, zabránění meliorací, odstraňování dřevin.
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.