šidélko lesklé

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Coenagrionidae
šidélko lesklé
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Ekologie a biologie: Mělké rašeliništní a slatiništní vody s dobře strukturovanou vegetací (hl. společenstva Caricetum lasiocarpae, C. limosae); vývoj trvá jeden rok, imága létají krátce v květnu, larvy žijí na ponořených částech vegetace.
Celkové rozšíření: Severovýchodní Evropa až Japonsko; v ČR druh na okraji svého areálu, glaciální relikt, ve své domovině lokální, většinou vzácný, v některých zemích chráněný, v mnoha zemích Evropy vymřelý nebo nezvěstný.
Rozšíření v ČR: Jen 2 lokality v ČR (Kramářka u Veselí nad Lužnicí a Břehyňský rybník u Doks), plošně a početně velmi omezené populace, kolísání početnosti
Ohrožení: Zánik biotopu, eutrofizace, kolísání vodní hladiny, zarůstání dřevinami
Péče o druh: Pouze extenzivní hospodářské využití, zabránění eutrofizace, odstraňování náletových dřevin, udržení biotopu a stálé výšky vodní hladiny
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
HLÁSEK J. (1999): Šidélko lesklé (Nehalennia speciosa) – nový druh vážky pro ČR. Vážky 1999 (sborník referátů z mezinárodního semináře ve Vlašimi), Český svaz ochránců přírody Vlašim, 75-76.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.