vážka plavá

Libellula fulva Müller, 1764
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Libellulidae
vážka plavá
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Grafy

Ekologie a biologie: Eutrofní až mezotrofní drobné nezastíněné pomalu tekoucí vodní toky s pestrou vegetací - luční a polní potoky, kanály, meliorační rýhy, místy i stojaté vody, a to hlavně extenzivní rybníky s rozsáhlejšími rákosinami, zejména v místech s mírně proudící vodou (přítokové zóny). Vývoj trvá dva roky, imága létají krátce v červnu, larvy žijí na v detritu.
Celkové rozšíření: Východomediteránní faunistický prvek; v ČR druh na okraji svého areálu, ve své domovině lokální, místy hojný, ve střední Evropě ostrůvkovitý výskyt.
Rozšíření v ČR: Ostrůvkovitý výskyt, v ČR existuje jen několik lokalit, zejména na JV Moravy a Ostravska, ojediněle i ve středních až severozápadních Čech, výrazné kolísání početnosti.
Ohrožení: Eutrofizace, změna vegetace (expanze rákosu), zarůstání břehů dřevinami, úpravy toků, odstraňování sedimentů.
Péče o druh: Zabránění úpravám koryta, odstraňování sedimentů, nadměrného znečištění a eutrofizace vody.
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.