voskovka granátová

Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm.
Říše:
Fungi
Řád:
Agaricales
Čeleď:
Hygrophoraceae
voskovka granátová
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Grafy

Ekologie a biologie: Voskovka granátová se vyskytuje na nehnojených extenzivně obhospodařovaných trávnících a loukách od pahorkatiny do hor na různých podkladech. Jde zřejmě o terestrickou saprotrofní houbu. Vytváří jednotlivě nebo ve skupinách rostoucí, poměrně mohutné oranžově červené lupenaté plodnice.
Celkové rozšíření: Voskovka granátová se vyskytuje na roztroušených lokalitách po celém území ČR, a to zejména v pahorkatinách a podhůří. Větší koncentrace lokalit je v oblasti moravských Karpat, zejména v Bílých Karpatech.
Ohrožení: Druh je ohrožen plošným upouštěním od tradičního managementu a zřejmě i celkovou eutrofizací krajiny.
Literatura: Deckerová H. (2006): Hygrocybe punicea (Fr.: Fr) P. Kumm. - In: Holec J. & Beran M. (eds.): Červeny seznam hub (makromycetů) České republiky, Přiroda 24: 134.
Autor popisu: Dvořák D.

Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky