morčák velký

Mergus merganser Linnaeus, 1758
Říše:
Animalia
Řád:
Anseriformes
Čeleď:
Anatidae
morčák velký
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014 - 2017. AVENTINUM s.r.o.
Stáhnout mapu

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003. AVENTINUM s.r.o.
Stáhnout mapu

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985 - 1989.. Nakladatelství a vydavatelství H et H. Jinočany
Stáhnout mapu

Grafy

Lokality, ve kterých je druh předmětem ochrany

Ekologie a biologie: Vyskytuje se na větších vnitrozemských jezerech, dále říční toky, ústí řek, fjordy nebo i mořská pobřeží. Pro hnízdění potřebuje přítomnost stromových dutin.Morčák velký je potápivá kachna specializovaná na lov menších ryb.Převážně tažný druh, zimuje v mírných až subtropických oblastech Severní Ameriky a Eurasie.
Celkové rozšíření: Holarktický areál rozšíření – hnízdí v Severní Americe i Eurasii, především v chladnějších oblastech.
Rozšíření v ČR: Morčák velký je u nás pravidelným zimním hostem a migrantem. Dříve na našem území hnízdil jen velmi vzácně a nepravidelně, v posledních desetiletích se však stal pravidelným hnízdičem a jeho početnost u nás stále stoupá. Hnízdí u nás především při tocích velkých řek (Poodří, Pomoraví a Poohří).
Ohrožení: Morčák velký je aktuálně celosvětově přibývající druh a zjevně rozšiřuje svůj hnízdní areál jižním směrem. Pro malou početnost u nás hnízdících jedinců, může být jeho hnízdní výskyt u nás ohrožován těžbou doupných stromů na hnízdištích.

MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.