lejsek bělokrký

Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
Říše:
Animalia
Řád:
Passeriformes
Čeleď:
Muscicapidae
lejsek bělokrký
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014 - 2017. AVENTINUM s.r.o.
Stáhnout mapu

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2011-2013. Příroda, č. 33.. AOPK ČR
Stáhnout mapu

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008-2010. Příroda, č. 33.. AOPK ČR
Stáhnout mapu

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. Praha, AOPK ČR
Stáhnout mapu

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003. AVENTINUM s.r.o.
Stáhnout mapu

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985 - 1989.. Nakladatelství a vydavatelství H et H. Jinočany
Stáhnout mapu

Grafy

Hodnocení stavu z hlediska ochrany
Lokality, ve kterých je druh předmětem ochrany

Ekologie a biologie: Je menší než vrabec, samci jsou vybarveni nápadně černobíle. Důležitým rozlišovacím znakem je bílý límeček přes šíji. Samičky jsou zbarveny mnohem méně kontrastně s převládající šedou.
Druh je tažný, hnízdí v dutinách, ve starých listnatých porostech. Obvykle se vyskytuje v nižších nadmořských výškách, v dubových nebo bukových lesích.
Celkové rozšíření: Svým rozšířením je vázán na jižní, střední a východní Evropu. Jeho početní stavy jsou poměrně stabilní, i když může být ohrožen ztrátou hnízdních příležitostí v důsledku těžby starých listnatých lesů.
Rozšíření v ČR: V Čechách preferuje nižší nadmořské výšky, jeho výskyt je zde souvislý hlavně ve střední a jižní části. Obsazuje nížiny větších řek - Polabí, Povltaví. Na Moravě se vyskytuje téměř souvisle, v Beskydech dokonce vystupuje až do 900 metrů n. m.
Populace u nás nevykazuje pokles početnosti jako v okolních státech, naopak se zdá, že v některých oblastech mírně vzrostla. Pro jeho ochranu je nutno zajistit existenci starých listnatých lesů.
Autor popisu: Eva Vojtěchovská

MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.