šídlo rašelinné

Aeshna subarctica Walker, 1908
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Aeshnidae
šídlo rašelinné
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Ekologie a biologie: Vrchovištní tůně s plovoucími polštáři rašeliníků. Vývoj trvá tři roky, imága létají v červnu až září, larvy žijí na ponořených částech vegetace - ostřic a rašeliníků.
Celkové rozšíření: Severní Eurasie a severní Amerika , ve střední Evropě ostrůvkovitě jen na odpovídajícím biotopu, zejména v horských polohách; v ČR glaciální relikt, druh na okraji svého areálu, ve své domovině běžný, v některých zemích chráněný.
Rozšíření v ČR: stabilní populace jen na některých vrchovištích západních Krušných hor, Jeseníků a Šumavy.
Ohrožení: Zánik biotopu, zazemňování tůní, odvodňování rašelinišť.
Péče o druh: Zachování biotopu - vrchovištních tůní včetně rašeliníkových porostů
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.