výr velký

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Říše:
Animalia
Řád:
Strigiformes
Čeleď:
Strigidae
výr velký
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014 - 2017. AVENTINUM s.r.o.
Stáhnout mapu

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2011-2013. Příroda, č. 33.. AOPK ČR
Stáhnout mapu

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008-2010. Příroda, č. 33.. AOPK ČR
Stáhnout mapu

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. Praha, AOPK ČR
Stáhnout mapu

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 - 2003. AVENTINUM s.r.o.
Stáhnout mapu

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985 - 1989.. Nakladatelství a vydavatelství H et H. Jinočany
Stáhnout mapu

Grafy

Hodnocení stavu z hlediska ochrany
Lokality, ve kterých je druh předmětem ochrany

Ekologie a biologie: Naše největší sova, výrazná jsou pera ve tvaru oušek na poměrně veliké hlavě. Má oranžové oči, celkové zbarvení je žlutohnědé s tmavými skvrnkami na celém těle.
Výr velký je schopen využít rozmanité typy prostředí od pouští po severské jehličnaté lesy. Základní podmínkou je možnost úkrytu ve skalách, v balvanech nebo i v menších lesních porostech. Může se přizpůsobit i sekundárně vzniklým lokalitám např. v kamenolomech nebo na zříceninách hradů a to i v blízkosti lidí.
Celkové rozšíření: Tento druh s palearktickým rozšířením v Evropě chybí v její nejsevernější části, na Islandu a ve Velké Británii. S výjimkou Pyrenejského poloostrova je velmi vzácný v západní Evropě. Naopak poměrně hojný je v jižní Francii, na Balkáně a ve střední Evropě. Těžištěm rozšíření je Finsko a Rusko.
Během 20. století zaznamenala evropská populace výrazný pokles hlavně v důsledku přímého pronásledování. Na stavy v jižní Francii a ve Španělsku měla vliv i epidemie mixomatózy králíků, jakožto hlavní kořisti. Od poloviny 20. století dochází k pomalému zvyšování počtu v některých zemích především západní Evropy. V 70. až 90. letech se prokázal opětovný slabý pokles početnosti ve východní a jižní části evropského areálu.
Rozšíření v ČR: V současnosti se u nás výr velký vykytuje prakticky na území celého státu, s výjimkou bezlesých oblastí v Polabí, na jižní a severovýchodní Moravě. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek.
Na začátku 20. století byl u nás přímým pronásledováním téměř vyhuben. Díky zákonné ochraně se podařilo dosáhnout pomalého zvyšování početnosti až do 90. let. V současnosti se tento trend patrně zastavil.
Ohrožení: Tento druh je ohrožován přímým pronásledováním a také je citlivý na rušení v době hnízdění.
Péče o druh: Zákonná ochrana všech jedinců, ochrana hníz před rušením.
Autor popisu: Eva Vojtěchovská, Lenka Tomášková

MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.