© AOPK ČR 2021
# Druh | Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)  - rákosník tamaryškový
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Aves / řád Passeriformes / čeleď Acrocephalidae
# Checklist | MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Acrocephalus melanopogon podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  O něco menší než vrabec má vrchní část těla olivově hnědou s hnědým podélným proužkováním. Ocas je hnědý bez proužkování. spodina světlejší. Na temeni jsou hnědé a černé proužky. hrdlo. vole a nadoční proužek je bělavý.
  Ke hnízděni využívá rozsáhlejší porosty rákosu a orobince na podmáčených plochách v blízkosti vodních ploch. důležitá je i přítomnost ostřice nebo trav v podrostu.

 • Celkové rozšíření
  Druh s turkestánsko - mediteránním rozšířením se v Evropě vyskytuje roztroušeně v její jižní polovině. Významné hnízdní lokality jsou delty Dunaje. Donu a Volhy a také Neziderské jezero na rakousko-maďarských hranicích. Další hnízdiště existují v jižní Francii. Itálii a v Řecku. Ve východních částech areálu nejsou přesné informace o stavu populace.
  Stavy ve většině států se zdají být poměrně stabilní. pouze v některých zemích vykazují mírný pokles (Itálie. Rumunsko) nebo naopak nárůst (Rakousko). Díky biotopové specializaci je druh ohrožen ničením rozsáhlých porostů rákosu.

 • Eva Vojtěchovská
# Fotoarchiv AOPK ČR