© AOPK ČR 2021
# Druh | Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)  - tesařík dvoubarvý
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Cerambycidae
# Checklist | Sláma M. 2006. Coleoptera: Cerambycidae. Icones Insectorum Europae Centralis 4: 40 pp.
# Synonyma | Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781)
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Rhamnusium bicolor podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Vývoj probíhá v poškozených listnatých stromech, nejčastěji v alejích, parcích, břehových porostech apod. Larvy žerou mrtvé dřevo na dosud žijících stromech, zejména v dutinách, "zrcátkách". Vyžaduje dřevo s vysokou vlhkostí. Vývoj pravděpodobně tříletý. Výskyt imág VI.-VII.

 • Celkové rozšíření
  Evropský druh, vyskytující se od Španělska až po evropskou část Ruska (resp. na východě až po Kazachstán), vyskytuje se od jižního Finska až po Středomoří

 • Rozšíření v ČR
  Roztroušeně, početnější v Čechách než na Moravě. Vzácný a lokálně se vyskytující druh, v místech výskytu však může tvořit početné populace.

 • Ohrožení
  Ohrožen zejména likvidací biotopu (kácení starých stromů v alejích, parcích, likvidace břehových porostů)

 • Péče o druh
  Upřednostnění měkčích zásahů před kácením u městské zeleně a alejí, šetrná a dlouhodobě plánovaná obnova zeleně v intravilánech a alejích, ochrana břehových porostů, veteranizace stromů, úprava hospodaření v příměstských lesích.

 • Literatura

  Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990a. Chrząszcze – Coleoptera. Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, 15, Warszawa.

  Sláma M. E. F., 1998: Tesaříkovití - Cerambycidae České Republiky a Slovenské Republiky (Brouci - Coleoptera). Vl. nákl., Krhanice • Pavel Dedek
# Fotoarchiv AOPK ČR