© AOPK ČR 2021
# Druh | Phloeostichus denticollis W. Redtenbacher, 1842  - 
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Phloeostichidae
# Checklist | Jelínek Josef (ed.), 1993: Check List of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, 1993 (Suppl. 1): 5 -172
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Phloeostichus denticollis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Larva není známa. Imaga se nacházejí vždy pouze pod šupinami kůry starých javorů klenů, většinou solitérních, na okrajích porostů či v prosvětlených porostech s nižším zakmeněním.

 • Celkové rozšíření
  Diskontinuálně rozšířený druh známý ze západní, střední a jižní Evropy a z dálného ruského východu.

 • Rozšíření v ČR
  Vzácný a lokální v horských oblastech Beskyd, Jeseníků a dalších pohraničních pohoří (např. Orlické hory) atd.

 • Ohrožení
  Kácení starých javorů klenů jak solitérních, tak v porostech. Převody smíšených a listnatých porostů na jehličnaté monokultury. Úbytek starých klenových bučin.

 • Péče o druh
  Šetřit a nekácet staré javory kleny, ať už v porostech, tak soliterní stomy. Vhodná je cílená výsadba soliterních javorů v horských oblastech. Javory kleny ponechávat jako výstavky. Cílená podpora javorů klenů v porostech.

 • Literatura

  Faltysová H., Mackovčin P. & Sedláček M. (ed.) 2007: Královéhradecko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 409 pp.

  Hamet A. & Vancl Z. 2016: Katalog bouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Opravené a doplněné druhé vydání. Elateridarium. 10 (Supplementum): 1-137.

  Wegrzynowics P. 2007: Elateridae, 496. In: Löbl & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaeactic Coleoptera.Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp. • Ondřej Konvička
# Fotoarchiv AOPK ČR