© AOPK ČR 2021
# Druh | Scolia sexmaculata (O. F. Müller, 1766)  - žahalka šestiskvrnná
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Hymenoptera / čeleď Scoliidae
# Checklist | Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds.) 2007: Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1-300 (in English and Czech).
# Synonyma | Scolia quadripunctata Fabricius, 1775; Scolia quadrimaculata
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Scolia sexmaculata podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Odkazy na mapy výskytu druhu
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Biotop: Teplá otevřená písčitá stanoviště s plochami sypkého písku bez vegetace. Náhradním biotopem bývají pískovny v oblastech původního výskytu. Potrava: dospělci se živí nektarem z kvetoucích rostlin. Larvy se vyvíjí jako parazitoidi ponrav brouků z čeledi Scarabeidae, zejména Anisoplia austriaca, Anomala vitis a Oxythyrea funesta. Vývoj: jednogenerační (červen–srpen). Samice vyhledává vhodné hostitelské larvy v písčitém substrátu, paralyzuje jejich tělo bodnutím žihadlem a naklade na ně vajíčko. Stenotopní xerotermofilní druh, proto je významným indikačním druhem volných a osluněných písků bez vegetace.

 • Celkové rozšíření
  Mediteránní druh. Střední a jižní Evropa, Turecko a Střední východ. Na jihu hojný druh, ale ubývá v severní oblasti výskytu z důvodu úbytku vhodných trvalých biotopů.

 • Rozšíření v ČR
  V ČR původně velmi hojně v teplých oblastech na otevřených biotopech na písčitém podkladu. V současné době jen jednotlivě v Polabí a na jižní Moravě. V několika krajích je druh považován za vyhynulý (Jihočeský kraj a Kraj Vysočina).

 • Ohrožení
  Druh je ohrožen nedostatečnou péčí o stávající stanoviště, zarůstáním nebo zalesňováním volného písku a písčitých biotopů.

 • Péče o druh
  Druh vyžaduje holý písčitý substrát, proto potřebuje silné disturbanční zásahy, které blokují růst veškeré vegetace a současně zajistit dostatečně velké nové a obnovované volné plochy písku. Optimální je zřejmě občasné shrnutí drnu buldozerem či jinou těžkou technikou (případně automobily, tanky, atp.) Lokálně může pomoci extenzivní pastva, jako prostředek udržování biotopu, ale není vhodný ve formě ohrad, kde dochází k hromadění výkalů, tedy k nežádoucí eutrofizaci prostředí.

 • Literatura

  Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2010): Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví., 524 pp., Academia, Praha. • Jakub Straka
# Fotoarchiv AOPK ČR