© AOPK ČR 2021
# Druh | Monochamus sartor (Fabricius, 1787)  - kozlíček hvozdník
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Cerambycidae
# Checklist | Jelínek Josef (ed.), 1993: Check List of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, 1993 (Suppl. 1): 5 -172
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Monochamus sartor podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Výskyt druhu provází původní horské smrkové porosty. Vývoj larev probíhá v oslabených nebo padlých stromech (Picea) a trvá 2 roky. Imága se v přírodě vyskytují během července a srpna a přes den se zdržují na spodní straně dřeva (zejména čerstvých vývratů) nebo aktivně létají za slunečného počasí.

 • Celkové rozšíření
  Evropský druh (Francie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Albánie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Německo, ČR, Slovensko, Polsko, Bělorusko, Ukrajina).

 • Rozšíření v ČR
  Na území ČR velmi vzácný v horách (Šumava, Beskydy, Jeseníky), vymírající druh.

 • Ohrožení
  Druh původních horských smrkových porostů, převážně pralesního typu. V intenzivně obhospodařovaných lesních porostech nemá možnosti k trvalému výskytu.

 • Péče o druh
  Ponechávání vhodného dřeva pro vývoj larev (neodstraňovat všechny vývraty a padlé kmeny z porostu). Neodkorňovat kmeny smrků jako prevenci před kůrovci, případně ponechávat část porostů samovolnému vývoji (horské původní smrčiny). Významným negativním faktorem, snižující početnost populace může být ponechávání vytěženého smrkového dřeva přes léto na skládkách v lese, do kterého samice s oblibou kladou vajíčka.

 • Literatura

  Sláma M. E. F. 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České a Slovenské republiky. (Bockkäfer Coleoptera – Cerambycidae der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp (in Czech and German). • Petr Mückstein
# Fotoarchiv AOPK ČR