© AOPK ČR 2021
# Druh | Limnius opacus P.W.J. Müller, 1806  - 
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Elmidae
# Checklist | Boukal D.S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J., Trávníček D. 2007. Katalog vodních brouků České republiky / Catalogue of water beetles of the Czech Republic. Klapalekiana 43, Supplementum: 1-289.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Limnius opacus podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Larvy i dospělci jsou obyvatelé tekoucích vod. Nejsou aktivní plavci, lezou po dně a svými silnými drápky se přichycují k substrátu. Dospělci dýchají pomocí plastronu a nemusejí vycházet k hladině za účelem výměny vzduchu. Larvy dýchají tracheálními žábrami na konci těla. Ke kuklení dochází na souši a nově vylíhlí dospělci jsou schopni disperzního letu. Nicméně po vstupu do vody a nalezení vhodného habitatu tuto schopnost ztrácejí a zůstávají již trvale pod vodou. Dospělci jsou pravděpodobně víceletí. Životní cyklus není striktně sezóně vázaný, v průběhu roku je možné nalézt pohromadě larvy různých instarů i dospělce. Dospělci i larvy se živí pravděpodobně seškrabáváním nárostů řas a detritem, snad i mechy.

 • Celkové rozšíření
  V celém středozemí. Na severu zasahuje do Německa a České republiky.

 • Rozšíření v ČR
  Historicky je známo větší množství lokalit, z nichž se většina nacházela v Posázaví ve středních Čechách a v povodí Bečvy na severovýchodní Moravě. Recentně je přítomnost druhu potvrzena jen v řece Malši v PP Horní Malše.

 • Ohrožení
  Degradace přirozených potoků v nižších nadmořských výškách (znečištění, splachy jemnozrnných částic, morfologické úpravy). K jeho vymizení vede např. i špičkování hladin toků pod vodními elektrárnami.

 • Péče o druh
  Jediná aktuálně známá populace druhu v ČR je chráněna v rámci PP Horní Malše. Je nutné udržet dobrý hydromorfologický stav toku Malše a zamezit jakýmkoliv zdrojům znečištění, které by mohly populaci druhu ohrozit. Vhodné je provést detailní průzkum stavu populace a jejího rozšíření v oblasti.

 • Literatura

  BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae, Dytiscidae, Hydrochidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Psephenidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana, 43 (Supplementum): 289 pp.

  ELLIOTT J. M. 2008: The ecology of riffle beetles (Coleoptera: Elmidae). Freshwater Reviews 1: 189-203.

  DE JALON D. G., SANCHEZ P. & CAMARGO J. A. 1994: Downstream effects of a hydropower impoundment on macrophyte, macroinvertebrate and fish communities. Regulated Rivers: Research & Management 9: 253-261.

  HESS M., SPITZENBERG D., BELLSTEDT R., HECKES U., HENDRICH L. & SONDERMANN W. 1999: Artenbestand und Gefährdungssituation der Wasserkäfer Deutschlands. Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea part., Dryopoidea part., Microsporidae, Hydraenidae, Scirtidae. Naturschutz und Landschaftsplanung 31 (7): 197-211.

  JÄCH M. A., DIETRICH F. & RAUNIG B. 2005: Rote Liste der Zwergwasserkäfer (Hydraenidae) und Krallenkäfer (Elmidae) Österreichs (Insecta: Coleoptera), pp. 211-284. In: Zulka K. P. (ed.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalyse, Handlungsbedarf. Part 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter (Grüne Reihe des Lebensministeriums, Volume 14/1). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft, Wien, 407 pp.

  KODADA J. & JÄCH M. A. 2005: Elmidae Curtis, 1830 pp. 471-496. In: Beutel R. G. & Leschen R. A. B. (eds.): Handbook of zoology. A natural history of the phyla of the animal kingdom. Volume IV. Arthropoda: Insecta. Part 38. Coleoptera, Beetles. Volume 1: Morphology and systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim.). Walter de Gruyter, Berlin, New York, xi + 567 pp.

  PRZEWOŹNY M., BUCZYŃSKI P., GREŃ C., RUTA R. & TOŃCZYK G. 2011: New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occuring in Poland. Polish Journal of Entomology 80: 365-390.

  SZIVÁK I., DEÁK CS., KÁLMÁN Z., SOÓS N., MAUCHART P., LÖKKÖS A., ROZNER GY., MÓRA A. & CSABAI Z. 2010: Contribution to the aquatic maroinvertebrate fauna of the mountains Mecsek with the first record of Limnius opacus P. J. W. Müller, 1806 in Hungary. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 21: 197-222. • Michal Straka
# Fotoarchiv AOPK ČR