© AOPK ČR 2021
# Druh | Veronica anagalloides Guss.  - rozrazil bažinný
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Rosopsida / řád Lamiales / čeleď Scrophulariaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Veronica anagalloides podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Rozrazil bažinný je jednoletý fakultativní halofyt rostoucí především na obnažených dnech vodních nádrží, kanálů a v polních mokřadech.

  Často bývá zaměňován se vzhledem i ekologií podobným rozrazilem pobřežním (Veronica catenata), od něhož se liší např. barvou květu – r. bažinný má květy bledě lilákové lilákově purpurové, zatímco r. pobřežní bílé až růžové. • Celkové rozšíření

  Tento druh roste v Evropě pouze v její jižní, jihovýchodní a střední části – zasahuje až na jižní Slovensko a jižní Moravu, kde dosahuje severní hranice svého areálu. Dále se vyskytuje v severní Africe, Malé Asii, na Kavkazu, v Zakavkazsku, v Íránu a ve Střední Asii.

  V České republice přirozeně roste pouze v úvalech jihomoravských řek – na Znojemsku, Mikulovsku, Břeclavsku a Hodonínsku. • Ohrožení

  Jelikož se jedná o konkurenčně slabý světlomilný druh, je rozrazil bažinný ohrožen především degradací stanovišť zarůstáním konkurenčně zdatnějšími rostlinami vlivem absence obhospodařování a eutrofizace. Dále jej ohrožují změny vodního režimu – odvodňování, regulace toků, odsolování slanisek. • Literatura

  Bulíčková V. (2007) Rozrazily z okruhu Veronica anagallis-aquatica v České republice. Bakaláská práce, Ústav botaniky a zoologie PřF MU

  Danihelka J., Chrtek J. jun., Kaplan Z. (2012) Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. 84: 647–811

  Grulich V., Chobot K. (eds) (2017) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda. 35: 1–178. AOPK ČR, Praha

  Meusel H., Jäger E.J., Rauschert S., Weinert E. (eds) (1965–1992) Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. I–III. Gustav Fischer Verlag, Jena

  Němec R., Dřevojan P., Šumberová K. (2014) Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. Thayensia. 11: 3–76 • Helena Prokešová
# Fotoarchiv AOPK ČR