© AOPK ČR 2021
# Druh | Ventenata dubia (Leers) Cosson  - ovsiřík štíhlý
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Liliopsida / řád Poales / čeleď Poaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Ventenata dubia podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Ovsiřík pochybný je nejvýše 25 cm vysoká, slabě trsnatá, suchomilná jednoletka nezapojených trávníků, polí, okrajů cest a okolí výchozů hornin teplých oblastí. • Celkové rozšíření

  Jižní polovina Evropy, severní Afrika až po Blízký Východ. Zavlečen do Severní Ameriky.

  Českou republikou probíhá severní hranice areálu rozšíření ovsiříku štíhlého. Druh se u nás vyskytoval roztroušeně na příhodných místech teplých oblastí. V posledních 50 letech však došlo k razantnímu úbytku druhu. Na řadě lokalit vymizel. Těžiště současného výskytu se nachází v západní třetině Čech, především v nejteplejších polohách Doupovských vrchů. • Ohrožení
  Razantní ústup druhu je možné vysvětlit změnou způsobu hospodaření od 50. let minulého století. Na jedné straně je nezbytné hledat příčiny v zarůstání ladem ponechaných pastvin a luk dřevinnou vegetací a na druhé straně v intenzifikačních postupech v zemědělství (scelování pozemků, ničení remízů a polních cest, chemizace). Dalším důvodem ohrožení tohoto druhu může být znečištění ovzduší a následná eutrofizace a ruderalizace stanovišť.

 • Literatura

  Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky

  www.biolib.cz (5.12. 2017) • Radek Fišer
# Fotoarchiv AOPK ČR