© AOPK ČR 2021
# Druh | Teesdalia nudicaulis (Linnaeus) R. Br.  - nahoprutka písečná
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Rosopsida / řád Brassicales / čeleď Brassicaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Synonyma | Guepinia nudicaulis
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Teesdalia nudicaulis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Roste na píscích, na písčitých březích vod, na okrajích a ve světlinách borů, v pískových lomech a na písčitých polích.

  Je to jednoletá až dvouletá bylina s listy v přízemní růžici a bílými květy. Kvete od dubna do června. • Celkové rozšíření

  U nás prochází východní hranice areálu, vyskytuje se pouze v Čechách, s největší frekvencí na Dokeské plošině, v Chebské kotlině, na Karlovarsku, ve středním Polabí, v Třeboňské pánvi a v okolí Hradce Králové a Pardubic.

  Celkově roste v západní a jihozápadní Evropě, na sever areál zasahuje až do jižní Skandinávie, na východ ostrůvkovitě až do Běloruska a Pobaltí. • Ohrožení
  V ČR je velmi málo vhodných lokalit (písčin) a ty jsou ještě ohroženy zarůstáním konkurenčně silnějšími druhy, které vytlačí nahoprutku písečnou. V minulosti byly i málo úživné písčiny využívány k pastvě. Výskyt na polích je omezen vlivem chemického hnojení. V borech jsou stanoviště ohrožena intenzivním lesnickým hospodařením. Dochází k narušení půdy při holosečné těžbě dřeva a následné přípravě pomocí hluboké orby, kdy dojde k úplnému zničení podrostu.

 • Literatura

  Hejný S. & Slavík B. (eds) (2003) Květena České republiky 3., 2. nezměněné vydání – Academia, Praha

  Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds) (2002) Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha

  http://botany.cz/cs/teesdalia-nudicaulis/ (13. 11. 2017) • Lucie Kačmarová
# Fotoarchiv AOPK ČR