© AOPK ČR 2021
# Druh | Sesleria uliginosa Opiz  - pěchava slatinná
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Liliopsida / řád Poales / čeleď Poaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Sesleria uliginosa podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Pěchava slatinná roste na slatiništích, což jsou mokřady s vysokou hladinou spodní vody a vyšším podílem uhličitanů (např. vápence) v půdě.

  Jedná se o hustě trsnatou trávu s úzkými listy a silnými stébly, do stran nahnutými. Listy jsou na spodní straně bíle ojíněné.

  Kvete od května do června. • Celkové rozšíření
  Druh se vyskytuje především v severní Evropě, přičemž Českou republikou probíhá část západní hranice rozšíření. V ČR jej najdeme v nížinách - v Polabí, ve východních Čechách, izolovaná lokalita je v západních Čechách.

 • Ohrožení
  Druh je ohrožen úbytkem biotopů, dnes zejména upuštěním od sečení slatinných luk, které pak následně zarůstají vrbinami nebo rákosem. Méně známé lokality mohou být ohroženy odvodněním pozemků nebo úpravami břehů rybníků.

 • Literatura

  http://botany.cz/cs/sesleria-uliginosa/ (10. 12. 2017) • Martin Klaudys
# Fotoarchiv AOPK ČR