© AOPK ČR 2021
# Druh | Scirpoides holoschoenus (Linnaeus) Soják  - kamýšek obecný
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Liliopsida / řád Poales / čeleď Cyperaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Scirpoides holoschoenus podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Kamýšek obecný u nás roste v nížinných slatinných loukách a na vlhkých písčinách, které v létě vysychají.

  Je to vytrvalá bylina s plazivým oddenkem a jednoduchými oblými lodyhami. • Celkové rozšíření

  Kamýšek obecný doprovází naše nížinné řeky, jednotlivé jeho lokality ale zasahují i na terasy a písčité duny nad úrovní běžných záplav. Vyskytuje se podél středního Labe ve středních Čechách a podél dolních toků Dyje a Moravy na jižní Moravě. Mimo tyto oblasti jsou známy jen náhodné nepůvodní výskyty.

  Celkový areál: atlantská, střední a jižní část Evropy, severní Afrika, Kavkaz, západní a střední Asie. • Ohrožení
  Jakožto mykorhizní druh (vytvářející symbiózu s určitým druhem hub) je kamýšek obecný citlivý na změny půdního prostředí (zejména na zvýšený přísun živin), řada jeho lokalit zanikla v souvislosti s přeměnou slatinných luk na ornou půdu nebo jejich opuštěním a následným zarůstáním.

 • Literatura
  Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. - Preslia 89: 115-201.

 • Jana Janáková
# Fotoarchiv AOPK ČR