© AOPK ČR 2021
# Druh | Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (A. Kern.) Hegi  - snědek pyrenejský kulatoplodý
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Liliopsida / řád Asparagales / čeleď Hyacinthaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Synonyma | Ornithogalum pyrenaicum Linnaeus
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Snědek pyrenejský kulatoplodý je schopen růst v různých typech rostlinných společenstev, vyskytuje se (či se v minulosti vyskytoval) v polních kulturách, na loukách a pastvinách, ale i v křovinách, akátinách a dubohabřinách. Společným jmenovatelem vegetace se snědkem je nízká frekvence a intenzita disturbancí nebo v případě pravidelných disturbancí spojených s managementem sezónně pozdní načasování zásahů, dostatek světla od plného oslunění po alespoň polostín a nízké až střední zásobení vodou, bez trvalého zamokření.

  Snědek pyrenejský kulatoplodý je vytrvalá 50-100 cm vysoká bylina, která přežívá zimu pomocí cibule. • Celkové rozšíření

  Tento poddruh zaujímá převážně východní část areálu druhu. Je rozšířen od Moravy po Turecko. Na západ zasahuje do Itálie, na sever přes Maďarsko na Moravu. Centrum výskytu je na Balkánském poloostrově a v Malé Asii.

  Výskyt tohoto taxonu byl v minulosti soustředěn převážně na oblasti Hostýnských vrchů a Bílých Karpat. Dále byl taxon v minulosti zjištěn na dvou lokalitách v Čechách (Strašov, východní Polabí), Letohrad-Verměřovice a na Moravě byl pak uveden ještě ve čtyřech lokalitách: Nové Mlýny, Nový Jičín, Hranice a Martinice (u Klobouk u Brna).

  V současnosti má poddruh v ČR 27 lokalit, 21 lokalit se nachází v Hostýnských vrších a okolí, 5 lokalit v Bílých Karpatech a 1 lokalita v NPR Pouzdřanská step. • Ohrožení
  Limitním faktorem pro snědek je způsob hospodaření (sukcesní změny stanoviště v důsledku příliš intenzivního, změněného nebo nevhodného managementu) a poškozování rostlin okusem zvěře, v lesních porostech jsou to pak i světelné podmínky. Ojediněle dochází i k přímému poškozování lokalit a to jak rytím prasat divokých při hledání potravy, tak lidskou činností např. při těžbě lesních porostů.

 • Literatura

  Fajmon K., Hanáková P. et Svačina T. (2017) Záchranný program pro snědek pyrenejský kulatoplodý v ČR. • Eliška Blažejová
# Fotoarchiv AOPK ČR