© AOPK ČR 2021
# Druh | Littorella uniflora (Linnaeus) Asch.  - pobřežnice jednokvětá
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Rosopsida / řád Lamiales / čeleď Plantaginaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Littorella uniflora podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Pobřežnice jednokvětá je drobná víceletá stálezelená rostlina vytvářející růžici čárkovitých listů. Rostliny kvetou nenápadnými jednopohlavnými květy od května do září.

  Roste při pobřeží vodních ploch, jak pod vodní hladinou až do hloubky 2 m, tak na souši.

  Druh potřebuje ke svému růstu vysokou průhlednost vody, která je v našich podmínkách podmíněna nízkou úživností vody. Pro kvetení a rozmnožení druhu semeny je nutné občasné vynoření porostů, tedy snížení vodní hladiny letněním nebo při déle trvajícím suchu. • Celkové rozšíření

  Pobřežnice jednokvětá se vyskytuje v západní, severní a střední Evropě.

  Českou republikou probíhá jihovýchodní hranice jejího souvislého rozšíření. V minulosti u nás rostla na větším počtu vodních ploch, především v jižních Čechách. V současné době ji můžeme v České republice najít na přibližně deseti místech a z většiny se jedná o slabé populace. • Ohrožení
  Druh je ohrožen v důsledku eutrofizace vodních ploch a intenzivního rybničního hospodařením. Vyšší obsah živin ve vodě umožňuje růst řas a sinic, čímž klesá dostupnost světla pro pobřežnici. Nevhodná rybí obsádka vodní plochy může vést k přímé likvidaci porostů pobřežnice i dalších vodních rostlin. Býložravé ryby jako např. amur bílý se rostlinami živí. Kapr obecný sbírá potravu rytím v sedimentech na dně, čímž poškozuje kořenový systém vodních rostlin. Zároveň zvyšuje zákal ve vodě a drobné částice se pak usazují na listech pobřežnice.

 • Literatura

  Slavík B. (ed.) (2000): Květena České republiky, díl 6. Academia, Praha.

  Kučerová A. et Kolář J. (2016): Analýza aktuálního výskytu a ohrožení druhu pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora (L.) Aschers.) v České republice a příprava podkladů pro případný záchranný program. - Ms., 49 s.. Depon. in: AOPK ČR Praha. • Barbora Čepelová
# Fotoarchiv AOPK ČR