© AOPK ČR 2021
# Druh | Danthonia alpina Vest  - trojzubec lesostepní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Liliopsida / řád Poales / čeleď Poaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Danthonia alpina podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Trojzubec lesostepní roste v pahorkatinách v druhově pestrých sušších nebo střídavě vlhkých loukách na dusíkem chudších propustných půdách.

  Je to vytrvalá bylina, vytvářející nevelké trsy. • Celkové rozšíření

  V České republice roste pouze v CHKO Bílé Karpaty (v současnosti početná populace v NPR Čertoryje, vzácně v PR Kútky, v NPR Zahrady pod Hájem a v PR Machová).

  Celkový areál se prostírá v jižní a střední Evropě od Francie až na západní Ukrajinu, od jižního Německa a Moravy až do Itálie a na Balkánský poloostrov; zasahuje i do Přední Asie. • Ohrožení

  Lokality trojzubce lesostepního ubývají v důsledku změny biotopů, způsobené nevhodným hospodařením. Nebezpečná je zejména eutrofizace (způsobená např. přihnojováním porostů), kdy trojzubec stepní ustupuje a mizí v důsledku konkurence mezofilních druhů. Riziko genetické koroze při křížení s trojzubcem poléhavým (Danthonia decumbens) je pravděpodobně jen málo významné. • Literatura

  Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (eds) (1999) Červená kniha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5. Vyšší rostliny. Príroda, Bratislava • Pavel Špryňar
# Fotoarchiv AOPK ČR