© AOPK ČR 2021
# Druh | Dactylorhiza incarnata (Linnaeus) Soó  - prstnatec pleťový
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Liliopsida / řád Asparagales / čeleď Orchidaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Dactylorhiza incarnata podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Prstnatec pleťový je vytrvalá bylina s poměrně proměnlivou výškou (obvykle 20 až 60 cm) i barvou květů (od téměř bílé po tmavě červenou). Kvete nejčastěji v průběhu května a června, podstatně vzácnější je červencová doba květu. Podle doby květy a dalších znaků jsou rozlišovány dva poddruhy tohoto prstnatce.

  Roste na vlhkých až mokrých loukách, na okrajích rybníků v řídkých rákosinách, na slatinách, méně často na vrchovištích. Vyžaduje půdy neutrální až slabě zásadité. • Celkové rozšíření

  Tato orchidej je rozšířená v západní, střední a severní Evropě a dále na východ přes Malou Asii, Kavkaz, Sibiř až po severozápadní Čínu.

  V ČR roste roztroušeně až vzácně především v nížinách a středních polohách v Polabí, v jižních Čechách, na Českolipsku, v CHKO Bílé Karpaty a ve Žďánickém lese. • Ohrožení
  Prstnatec pleťový je ohrožený zejména v důsledku změn obhospodařování jeho lokalit i jejich přímého ničení. V minulosti řada lokalit zanikla kvůli odvodňování mokřadů nebo těžbě rašeliny. Další ohrožení může pro druh představovat zarůstání lokalit, případně intenzifikace zemědělství.

 • Literatura

  Průša D. (2005) Orchideje České republiky. Computer Press, Brno.

  Štěpánková J. (ed) (2010) Květena České republiky. Vol. 8. Academia, Praha.

  Vlačiha V. (2013) Prstnatce České republiky. Český svaz ochránců přírody, Ústí nad Labem. • Barbora Čepelová
# Fotoarchiv AOPK ČR