© AOPK ČR 2021
# Druh | Botrychium matricariifolium W. D. J. Koch  - vratička heřmánkolistá
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen Monilophyta / třída Psilotopsida / řád Ophioglossales / čeleď Ophioglossaceae
# Checklist | KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J.; KAPLAN, Z.; KIRSCHNER, J.; ŠTĚPÁNEK, J. (eds.) (2002) Klíč ke květeně České republiky. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Botrychium matricariifolium podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie

  Roste vzácně na živinami chudých, kyselých půdách, nejčastěji na loukách, pastvinách, lesních světlinách a okrajích cest, méně často i v lesích; nevyhýbá se ani písčitému substrátu.

  Vratička heřmánkolistá je drobná vytrvalá kapradina, přezimující krátkým podzemním oddenkem. Zárodek získává několik prvních let živiny od symbiotické houby, teprve poté vyraší nad zem první list. • Celkové rozšíření

  Současný výskyt vratičky heřmánkolisté je vázán převážně na vyšší nebo střední polohy ČR. Největší koncentrace lokalit je známa ze Šumavy a Pošumaví, vzácněji roste i jinde, takřka chybí v karpatské části našeho území.

  Celkový areál: střední Evropa, jižní část severní Evropy, k jihu ojediněle po Korsiku a Albánii, na východ k Uralu, Severní Amerika. • Ohrožení

  Vratička heřmánkolistá patří k druhům s nestálým výskytem. Příčiny vymizení na řadě jejích lokalit nejsou známy (s výjimkou jejich přímé destrukce nebo sukcesních změn), v určitých obdobích byla na většině území považována za nezvěstnou.

  Je to konkurenčně slabá rostlina citlivá na změny stanovištních podmínek, může být ohrožena zvýšenou eutrofizací stanovišť, nebo absencí hospodaření na loukách a pastvinách. • Literatura

  Bennert H. W. (1999): Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung, Schutz. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

  Bureš J. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Agentura Rubico, Olomouc.

  Chrtková A. (1988): Ophioglossaceae – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), (1988): Květena České socialistické republiky. 1., Academia, Praha.

  Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. - Preslia 89: 115-201.

  Procházka F. (1999): Botrychium matricariifolium – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava.

  Půbal D. (2013): Botrychium matricariifolium – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds): Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

  Štursa J., Kwiatkowski P., Harčarik J., Zahradníková J. & Krahulec F. (2009): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Krkonoš. – Opera Corcont. 46: 67–104. • Jana Janáková
# Fotoarchiv AOPK ČR