© AOPK ČR 2021
# Druh | Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)  - přástevník fialkový
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Lepidoptera / čeleď Erebidae
# Checklist | LAŠTŮVKA, Z.; LIŠKA, J. (2011). Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). Vydání 1. Brno: Biocont Laboratory . 148 s.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Coscinia cribraria podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Xerothermofil. Písčité bory, úhory a písčiny, vřesoviště a suchá rašeliniště od nížin do hor. Jednogenerační vývoj (červen–srpen) na trsech vřesu, vřesovce, borůvce, travách a dalších rostlinách. Část housenek estivuje.

 • Celkové rozšíření
  Palearktické. Od severní Afriky až po Dálný východ. Nejbližší lokality k ČR jsou v sousedních zemích. Celoevropsky ustupující druh.

 • Rozšíření v ČR
  Historicky i na Moravě, v současnosti jen v jižních a severních Čechách. Izolovaně v okolí Káraného. Na většině lokalit vymřel.

 • Ohrožení
  Jeden z ohrožených druhů motýlů ČR. Druh je dlouhodobě ohrožen zánikem, zarůstáním nebo zalesňováním zrašeliněných borů, rašelinišť po disturbancích a odvodněním přechodových rašelinišť.

 • Péče o druh
  Zajištění elementární struktury krajiny a stanovišť.

 • Literatura

  Beneš J. & Konvička M.: Mapování a ochrana motýlů České republiky. www.lepidoptera.cz

  Laštůvka Z. et Liška J. (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky. Biocont Laboratory, Brno. 148 pp.

  Macek J., Dvořák J., Traxler J., Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy I., Noční motýli. Praha: Academia. 376 pp. • Alois Pavlíčko
# Fotoarchiv AOPK ČR