© AOPK ČR 2021
# Druh | Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.  - mrvenka štíhlá
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Bryopsida / řád Splachnales / čeleď Splachnaceae
# Checklist | Kučera J. 2012: Pracovní číselník mechorostů České republiky. Materiál pro AOPK ČR. (databáze)
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Tayloria tenuis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
  • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
  • Časové rozložení záznamů # Graf
# Fotoarchiv AOPK ČR