© AOPK ČR 2021
# Druh | Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc.  - šupinovka ježatá
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Fungi / kmen / třída Agaricomycetes / řád Agaricales / čeleď Strophariaceae
# Checklist | Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Pholiota squarrosoides podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Šupinovka ježatá je charakteristickým druhem pralesovitých bučin či smíšených lesů s významným zastoupením buku. Vyskytuje se od pahorkatin do hor, těžiště výskytu má ve středních polohách. Vyžaduje ideálně bezzásahové porosty s dostatkem tlejícího dřeva ve větších tloušťkových kategoriích a pokročilejší fázi rozkladu. Roste saprotrofně zpravidla na mohutných tlejících kmenech či pahýlech buků, ojediněle i jiných listnáčů (např. břízy). Šupinovka ježatá vytváří trsnaté, žlutohnědé, odstále šupinaté lupenaté plodnice s lepkavou pokožkou klobouku a se specifickou aromatickou vůní.

 • Celkové rozšíření
  Lokality šupinovky ježaté jsou v České republice značně izolované a jsou rozmístěny po celém území státu. V posledních letech je známá např. z širšího okolí Brna, Chřibů, NP Podyjí, Českomoravské vrchoviny, Kokořínska, Broumovska, Šumavy, Novohradských hor, Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd. Prakticky všechny lokality leží ve zvláště chráněných územích.

 • Ohrožení
  Nevhodné lesnické hospodaření spojené se změnou stanovištních podmínek a vyklízením odumřelého dřeva v přirozených lesích s významným zastoupením buku.

 • Literatura

  Holec J. (2006): Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - In: Holec J. et Beran M. (eds.), Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 185. • Běťák J.
# Fotoarchiv AOPK ČR