© AOPK ČR 2021
# Druh | Lactarius lilacinus (Lasch) Fr.  - ryzec lilákový
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Fungi / kmen / třída Agaricomycetes / řád Russulales / čeleď Russulaceae
# Checklist | Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Lactarius lilacinus podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Ryzec lilákový je charakteristický průvodce vlhkých až bažinatých lesů (olšin nebo smíšených porostů s olší) s dobře zachovaným vodním režimem, obvykle v bezprostřední blízkosti vodních toků nebo rybníků v pahorkatině a podhůří. Jde o ektomykorizní houbu tvořící symbiózu výhradně s olšemi. Vytváří nápadně narůžověle zbarvené lupenaté plodnice, nezřídka ve velkých skupinách.

 • Celkové rozšíření
  Rzec lilákový se na území ČR vyskytuje roztroušeně bez vazby na dílčí geografické oblasti.

 • Ohrožení
  Druh je ohrožen především melioračními zásahy a vysušováním mokřadů a rovněž lesnickými zásahy.

 • Literatura

  Kotlaba F. (ed., 1995): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Sv. 4. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty. – Príroda, Bratislava, 220p.

  Beran M. (2006): Lactarius lilacinus (Lasch: Fr.) Fr. - In Holec J. & Beran M. (eds.): Červeny seznam hub (makromycetů) České republiky, Přiroda 24: 153. • Dvořák D.
# Fotoarchiv AOPK ČR