© AOPK ČR 2021
# Druh | Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst.  - plstnatec rašelinný
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Bryopsida / řád Hypnales / čeleď Thuidiaceae
# Checklist | Kučera J. 2012: Pracovní číselník mechorostů České republiky. Materiál pro AOPK ČR. (databáze)
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Helodium blandowii podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Druh roste na slatiništích a rašelinných loukách na bultech pravděpodobně nejraději těsně nad hladinou vody. Vykazuje i značnou regenerační schopnost, díky které je schopen se vyrovnat s krátkodobým stresem zaplavením či vysušením. Není však nijak zvlášť konkurenčně silný.

 • Celkové rozšíření
  Druh s cirkumboreálním rozšířením, vyznívá v nižší arktické zóně až k 70° s. š. a temperátní zóně. Do ČR zasahuje okraj areálu jeho výskytu. Je zde považován za glaciální relikt. Byl nalezen na Vysočině, na Kokořínsku, Třeboňsku, Chebsku a v Jeseníkách.

 • Ohrožení
  Rašeliniště a stejně tak i mechorosty na nich jsou velmi náchylné na změnu vodního režimu – zejména odvodnění a po něm následující zarůstání ať už bylinami či dřevinami, které sice tento druh do jisté míry snáší, v lese však růst nedokáže. Nešvarem dnešní doby, který mechy na rašeliništích také velmi ohrožuje, je ponechání posečené biomasy v prostoru lokality či na jejím doměle bezcenném okraji.

 • Literatura

  Bradáčová J. (2011): Ekologie a rozšíření mechu Helodium blandowii v České republice. – Ms. [Bakalářská práce; depon. in: Jihočeská univerzita, České Budějovice.]

  Eckel P. M. (2012): Helodiaceae Ochyra. Verze 1 (3. 4. 2012). – In: Bryophyte Flora of North America, Provisional – Missouri Botanical Garden – http://www.mobot.org/plantscience/bfna/V2/HeloHelodium.htm [návštěva 28. 9. 2016].

  Hájková P., Hájek M. & Kučera J. (2005): Helodium blandowii. – In: Kučera J. (ed.), Zajímavé bryofloristické nálezy VI., Bryonora 36: 29–30.

  Hradílek Z. (2011): Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. – plstnatec rašelinný. Verze 1.1 (6.5.2011). – In: Kučera J. (ed.), Mechorosty České republiky – on-line klíče, popisy a ilustrace. – http://botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/klic/genera/helodium.html [návštěva 7.11.2016].

  Ignatov M. S., Afonina O. M. & Ignatova E. A. (2006): Check-list of mosses of east Europe and north Asia. – Arctoa 15: 1–130.

  Kučera J., Müller F., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. (2006): Mechorosty zaznamenané v průběhu 19. Podzimního setkání bryologicko-lichenologické sekce v CHKO Kokořínsko. – Bryonora 38: 18–25.

  Kučera J, Váňa J, Hradílek Z (2012) Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84:813–850.

  Laburdová J. (2010): Helodium blandowii. – In: Kučera J. (ed.), Zajímavé bryofloristické nálezy XVI., Bryonora 46: 73.

  Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. – Zprávy České botanické společnosti 40: 279–299.

  Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice. – Bryonora 46: 24–33. • Jitka Bradáčová
# Fotoarchiv AOPK ČR