© AOPK ČR 2021
# Druh | Byssoporia terrestris (DC.) M.J. Larsen & Zak  - pórnovitka pozemní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Fungi / kmen / třída Agaricomycetes / řád Atheliales / čeleď Atheliaceae
# Checklist | Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky
# Synonyma | Byssocorticium molliculum (Bourdot) Jülich; Byssocorticium terrestre  (DC.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Byssoporia terrestris podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
  • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
  • Časové rozložení záznamů # Graf
# Fotoarchiv AOPK ČR