© AOPK ČR 2021
# Druh | Amanita friabilis (P. Karst.) Bas  - muchomůrka olšová
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Fungi / kmen / třída Agaricomycetes / řád Agaricales / čeleď Amanitaceae
# Checklist | Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Amanita friabilis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Muchomůrka olšová je typickým průvodcem olšových porostů, často periodicky zaplavovaných - bažinných olšin a údolních jasano-olšových luhů, mimo ČR také subalpinských křovin s olší zelenou. Jde o obligátního ektomykorizního symbionta různých druhů olší. V létě a na podzim vytváří štíhlé, šedavě zbravené plodnice, obvykle jednotlivě nebo v malých skupinách.

 • Celkové rozšíření
  Muchomůrka olšová je v současné době známa z méně než desíti lokalit od nížin do podhůří na území celé ČR, spíše v pahorkatinných a podhorských polohách.

 • Ohrožení
  Druh je ohrožen především melioračními zásahy a vysušováním mokřadů a rovněž lesnickými zásahy.

 • Literatura

  Bieberová Z. (2006): Amanita friabilis (P. Karst.) Bas – In: Holec J. et Beran M. (eds.), Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 69.

  Bieberová Z. (2006): Zpráva o výsledcích ověřování lokalit druhu Amanita friabilis (P.Karst.) Bas – muchomůrka olšová, mscr., Monitoring chráněných hub, AOPK, Praha, 4 p.

  Fraiture A. & Otto P. (eds., 2015): Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe. - Scripta Botanica Belgica 51: 1-247. • Dvořák D.
# Fotoarchiv AOPK ČR