© AOPK ČR 2021
# Druh | Amanita caesarea (Scop.) Pers.  - muchomůrka císařka
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Fungi / kmen / třída Agaricomycetes / řád Agaricales / čeleď Amanitaceae
# Checklist | Česká vědecká společnost pro mykologii. 2013: Číselník hub České republiky
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Amanita caesarea podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Muchomůrka císařka je význačný xerotermofilní druh, průvodce teplomilných doubrav a dubohabřin. Je to ektomykorizní druh, rostoucí v symbióze s duby, a to většinou na prosvětlených místech bez vegetačního krytu. Zpravidla v létě (červenec-srpen) vytváří nápadné žlutooranžové lupenaté plodnice s bílou pochvou.

 • Celkové rozšíření
  Muchomůrka císařka byla v minulosti ve středních Čechách a na jižní Moravě roztroušený, místy až hojný druh, výskyt na většině jejích lokalit zejména v Čechách však zanikl. V současnosti se v Čechách vyskytuje jen na dvou lokalitách (Český kras, Mladoboleslavsko), řídce roztroušeně se objevuje v širším okolí Brna a ve Ždánickém lese a ojediněle i v Bílých Karpatech.

 • Ohrožení
  Druh je pravděpodobně ohrožen převodem rozvolněných doubrav na vysoký les, vzhledem k jedlosti může být postižen i sběrem plodnic. ČR leží na severním okraji jejího evropského areálu.

 • Literatura

  Antonín V. & Bieberová Z. (1995): Chráněné houby České republiky, EkoCentrum Brno, 88 pp./

  Kotlaba F. (ed., 1995): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Sv. 4. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty. – Príroda, Bratislava, 220p.

  Bieberová Z. (2006): Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. – In: Holec J. et Beran M. (eds.), Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 68.

  Bieberová Z. (2006): Zpráva o výsledcích ověřování lokalit druhu Amanita caesarea (Scop.) Pers. – muchomůrka císařka, mscr., Monitoring chráněných hub, AOPK, Praha, 17 p.

  Fraiture A. & Otto P. (eds., 2015): Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe. - Scripta Botanica Belgica 51: 1-247. • Dvořák D.
# Fotoarchiv AOPK ČR