© AOPK ČR 2021
# Druh | Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)  - strakapoud bělohřbetý
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Aves / řád Piciformes / čeleď Picidae
# Checklist | MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Dendrocopos leucotos podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Je zbarven podobně jako strakapoud prostřední, ale celkově je o něco větší. Zadní polovina hřbetu je bílá a chybí mu velké bílé skvrny na ramenech. Samice má temeno hlavy černé.
  Obývá listnaté nebo i smíšené lesy, ve střední Evropě jsou to hlavně staré bukové porosty ve vyšších polohách. Důležitá je přítomnost trouchnivějících nebo suchých kmenů, které slouží k stavbě hnízda, získávání potravy nebo k vokalizaci. Hlavní hrozbou jsou pro něj moderní technologie ve využívání lesa.

 • Celkové rozšíření
  Souvislý areál druhu zasahuje do východní poloviny kontinentu na jihu od Řecka přes Balkán, střední Evropu do Pobaltí a mírného pásma Ruska. Izolované výskyty jsou např. ve Skandinávii, v Alpách, na Apeninském poloostrově nebo v Pyrenejích.
  Předpokládá se, že byl dříve mnohem více rozšířen i v západní Evropě, ale s intenzívním využíváním lesa a přeměnou starých listnatých porostů na jehličnaté monokultury vymizel na většině svého dřívějšího areálu.

 • Rozšíření v ČR
  Jedinou oblastí u nás, kde tento druh pravidelně a celkem početně hnízdí jsou horská pásma při východních hranicích země - Hostýnské vrchy, Javorníky, Beskydy. Nehojné, ale pravidelné hnízdění je prokazováno i na Šumavě v jihovýchodní části. Jinde je hnízdění zjišťováno pouze výjimečně.

 • Eva Vojtěchovská
# Fotoarchiv AOPK ČR