© AOPK ČR 2021
# Druh | Anthus campestris (Linnaeus, 1758)  - linduška úhorní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Aves / řád Passeriformes / čeleď Motacillidae
# Checklist | MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Anthus campestris podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Pták velikosti vrabce má horní část těla pískově hnědou, nad okem je výrazný bělavý proužek. Spodek těla je bělavý nebo na prsou bledě okrový. Ocas je poměrně dlouhý, způsobem pohybu může připomínat konipasa.
  Hnízdním prostředím jsou místa stepního charakteru tzn. písčité nebo kamenitá plochy bez souvislého vegetačního krytu. U nás to mohou být vřesoviště, pole nebo např. výsypky hnědouhelných dolů.

 • Celkové rozšíření
  Tento druh s palearktickým rozšířením v Evropě obsazuje hlavně její jižní a východní část. Na severu zasahuje jeho areál až na jih Švédska a do Pobaltí, vyskytuje se i v severním Německu a v Holandsku.
  Těžištěm výskytu zůstává Středomoří a Balkán. Ve většině států západní a střední Evropy došlo od poloviny 20. století k poklesu početnosti. Mezi důvody je nejčastěji uváděna ztráta vhodného prostředí v důsledků intenzifikace zemědělství a celkové eutrofizace prostředí, zmiňují se i změny klimatu.

 • Rozšíření v ČR
  V České republice byl tento druh vzhledem k nárokům na prostředí vždy dosti vzácný. Jediným pravidelným hnízdištěm jsou výsypky dolů v Podkrušnohoří a přilehlé stepní vrchy Českého středohoří. Hnízdívá nepravidelně i v Polabí a na jižní Moravě, výjimečně např. na Plzeňsku.
  Druh vykazuje v poslední době silně klesající početnost, počet hnízdních párů v letech 1985 - 89 byl odhadnut na 40 - 80 (Šťastný, Bejček, 1993).

 • Eva Vojtěchovská
# Fotoarchiv AOPK ČR