© AOPK ČR 2021
# Druh | Anser fabalis (Latham, 1787)  - husa polní
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Aves / řád Anseriformes / čeleď Anatidae
# Checklist | MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.
# Zařazení ochrany | Druh nebyl nalezen v žádné kategorii ochrany
# Počet nálezů druhu Anser fabalis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Podobná huse velké, liší se užším žlutým zobákem s černým koncem a celkovým tmavším zbarvením. Evropská populace husy polní čítá dva poddruhy: subspecie fabalis hnízdí v severské tajze a subspecie rossicus v tundře.

 • Celkové rozšíření
  Hnízdí v tundře a leso-tundře v Norsku, Švédsku, Finsku a na území Ruska po Ural.

 • Rozšíření v ČR
  V ČR nehnízdí, pravidelně protahuje a zimuje. Větší podíl u nás zimujících ptáků patří k poddruhu rossicus. Každoročně se husy polní společně s husami velkými a běločelými shromažďují na Českobudějovicku, Třeboňsku a jižní Moravě. Menší hejna bývají častá na přeletu a při odpočinku na řadě dalších míst (řeky Labe, Morava).

 • Eva Vojtěchovská
# Fotoarchiv AOPK ČR