© AOPK ČR 2021
# Druh | Anser albifrons (Scopoli, 1769)  - husa běločelá
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Aves / řád Anseriformes / čeleď Anatidae
# Checklist | MIKULÁŠ I. (2020): Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>. Nomenklatura dle IOC World Bird List Version 10.1 IOC World Bird List (v 10.1) [online]. Dostupné online <https://www.worldbirdnames.org>.
# Zařazení ochrany | Druh nebyl nalezen v žádné kategorii ochrany
# Počet nálezů druhu Anser albifrons podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Menší šedohnědá husa s bílou skvrnou kolem zobáku a tmavým břichem. Hnízdí v euroasijské tundře nad hranicí lesa. Zimuje v Evropě až po Středozemní moře.

 • Celkové rozšíření
  Tento druh hnízdí pouze v severovýchodním cípu kontinentu, na území Ruska, od poloostrova Kanin na západě po Kolymu na východě. Zimuje po celé Evropě, významná jsou zimoviště v západní Evropě, při pobřeží Černého moře, ale i ve střední Evropě.
  Vzhledem k neúplným údajům se pouze předpokládá nárůst početnosti evropské části populace.

 • Rozšíření v ČR
  V ČR nehnízdí. Pravidelně protahuje, v menším množství přezimuje. Na tahu i přezimující jsou hlavně na jižní Moravě (Lednicko 1500 jedinců, Střední nádrž v. d. Nové mlýny- každoročně tisíce jedinců).

 • Eva Vojtěchovská
# Fotoarchiv AOPK ČR